بازدیدکنندگان : 40162

بایگانی

سه‌شنبه 15 دی‌ماه سال 1388
گزارش جشنواره کاریکاتور زوج خوشبخت ایرانی

این جشنواره که با حمایت سازمان ملی جوانان استان هرمزگان وهمکاری خانه شهریاران جوان توسط تشکل غیردولتی خانه خشتی گامبرون برگزار گردید.

دومین نمایشگاه واولین جشنواره کاریکاتور در استان بود.که در موضویت آسیب شناسی ازدواج به مناسبت سالگرد ازدواج پر برکت امام علی  (ع)وحضرت فاطمه(ص)انجام گرفت.

سی وپنج اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال گردید.که از این تعداد یازده اثر دربخش جشنواره ویک اثر هم دربخش جنبی نمایشگاه برگزیده هیت داواران قرار گرفت ودر این نمایشگاه به نمایش در آمد.

هیت داوران این جشنواره متشکل از آقایان خشیاررادافشار- شهاب حاجی زاده وابوذر نوروزی که ازهنرمندان برجسته عرصه تجسمی در کشور می باشند بودند.

این نمایشگاه به مدت یک هفته از تاریخ10/9/88   تا 16/9/88  تاریخ    در محل خانه شهریاران جوان دایر بود.ومورد توجه علاقمندان به هنر های تجسمی وجوانان استان قرار گرفت.

اختتامیه این نمایشگاه مصادف با عید غدیرخم یکشنبه 15/9/88 در محل خانه شهریاران جوان برگزار گردید.

که در این مراسم سرکار خانم فاطمه زارع (دبیرتشکل)در صحبت های ضمن خیر مقدم گفتن به هنرمندان ومدعوین این مراسم به معرفی تشکل پرداخت واز فعالیت های تشکل های غیر دولتی هنری که مدیریت بهترین فعالیت های هنری را چند سال اخیر بر عهده گرفته اند نام بردو ضمن تقدیر از این نهاد های مدنی از مدیران ومسولان فرهنگی زیرربطه استان وکشور خواستار توجه بیشتر به این نهاد های مدنی  که نیروی انسانی آنها را هنرمندان و افرادی با دغدغه های فرهنگی بدون هیچ چشم داشتی  تشکیل می دهند.که می توانند فعالیت های فرهنگی وهنری را حتی بهتر از هر نهاد دولتی دیگر انجام دهند. شد.

وهمچنین از سرکار خانم مهین زارع(معاونت سازمان ملی جوانان استان ودبیرخانه شهریاران جوان)وجناب آقای تذرو(مدیریت سازمان جوانان استان هرمزگان) به خاطره توجهاتشان به این نهاد های مدنی تقدیر وتشکر نمود.وهمچنین ازآقای بهروز عباسی دبیر جشنواره به خاطر زحمتشان برای برگزاری جشنواره تشکر نمود.

سپس جناب آقای ابوذر نوروزی(داورجشنواره) به نمایندگی از هیت داوران را جب به هنر کاریکاتور وکیفیت آثار ارسالی به این جشنواره صحبت نمود.ودرآخر از برگزار کنندگان این جشنواره که باعث معرفی هنرمندان جوان به جامعه می شوند تشکر نمود.

وهمچنین جناب آقای محسن آزاد بخش هنرمند برجسته موسیقی استان قطعاتی را ازآلبوم(درده مه)که به زودی وارد بازار موسیقی می شود برای مدعوین اجرا نمود.

ودر نهایت با اهدای جوایز از مقام اول تا سوم وبزگزیده های جشنواره تقدیر به عمل آمد.

وبه برگزیدگان محدثه زاهدی-سیما مغفوری-ریحانه حیدری-مریم شیخی-لوح تقدیر جشنواره وبه مقام سوم این جشنواره سرکار خانم آمنه ریسی نود ودو لوح تقدیر ومبلغ هفتصد هزار ریال   ومقام دوم  سرکار خانم روح انگیز جوادی  لوح تقدیر ومبلغ یک ملیون هزار ریال  ومقام اول  سرکار خانم مهری لشکری  لوح تقدیر ومبلغ یک ملیون وپانصدهزار ریال  تقدیم گردید.

همچنین از داواران محترم( آقایان خشایار راد افشار-شهاب حاجی زاد-ابوذرنوروزی) ودبیر خانه شهریان جوان(سرکار خانم مهین زارع) ومدیر سازمان جوانان (جناب آقای تذرو) وهمچنین دبیرجشنواره (جناب آقای بهروز عباسی دشتی) تقدیر وتشکر به عمل آمد.   

  یادداشتهای قبلی