بازدیدکنندگان : 40162

بایگانی

شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1390
گزارش تصویری برنامه شب تولد پسری به نام احمد رضا


سخنرانی مسعود فرح در خصوص دنیای شعر احمد رضا احمدیخانم طیبه شنبه زاده در حال خوانش شعرهای احمد رضا احمدیپیام محمد علی سپانلو توسط عدنان انصاری خوانده شد.دونوازی زیبا ناصر منتظری و فاضل پیششعرخوانی فاطمه زارعصحبت های علی آموخته نژاد در مورد شعر احمد رضا احمدیمحمد (اصغر) نریمانی هم بعد از مدت ها در این شب شعر خواند.در آخر با تعدادی از دوستان و همکارن عزیز در این برنامه عکسی به یادگار انداختیم. یادداشتهای قبلی