بازدیدکنندگان : 40162

بایگانی

دوشنبه 29 شهریور‌ماه سال 1389
مهلت ارسال آثار به جایزه شعر مهرگان تمدید گردید

 

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جایزه شعر مهرگان تا نیمه مهرماه تمدید گردید شاعران استان می توانند آثار خود را از طریق ایمیل یا صندوق پستی به دبیر خانه ارسال نمایند.   

ایمیل:  khane.kheshti@gmail.com  

صندوق پستی : ۳۸۱۶ـ ۷۹۱۴۵     

 

 

  یادداشتهای قبلی