بازدیدکنندگان : 40162

بایگانی

سه‌شنبه 15 دی‌ماه سال 1388
گزارش تصویری جشنواره کاریکاتور زوج خوشبخت ایرانی

افتتاحیه جشنواره

 

 مدیر یت سازمان ملی جوانان (اسماعیل تذرو) 

 

  

 

     


 

بازدیدکنندگان از نمایشگاه

 

 

 

 

 


 اختتامیه جشنواره

 

 دبیر تشکل(فاطمه زارع)

 

 

 ابوذر نوروزی(داور جشنواره)

 

    

 بهروز عباسی دشتی(دبیر جشنواره)

 

 

    

محسن آزادبخش (خواننده) 

  

 

 معاونت سازمان ملی جوانان ودبیر خانه شهریاران جوان(مهین زارع) 

   

 مقام سوم  

آمنه ریسی نودودو

  

 

  

مقام دوم 

روح انگیز جوادی 

 

  

مقام اول  

مهری لشکری 

 

  

عکاس :سینا امامی -فاطمه زارع 

  یادداشتهای قبلی