بازدیدکنندگان : 40162

بایگانی

یکشنبه 24 آبان‌ماه سال 1388
مهلت ارسال آثار برای نمایشگاه کاریکاتور تمدیدشد!

 

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه تا تاریخ ۳/۹/۱۳۸۸تمدید شد. تا هنرمندان و طراحان با فارغ بال و در اختیار داشتن فرصت بیشتر آثار خود را طراحی نموده و ارسال نمایند.  

وهمچنین برگزاری نمایشگاه به ۵/۹/۱۳۸۸موکول گردید. 

 


آدرس دبیرخانه نمایشگاه:

 

بندرعباس، خیابان رسالت جنوبی، کوچه عدالت دو، سازمان ملی جوانان 

تلفن:6668777-6668804    یادداشتهای قبلی