بازدیدکنندگان : 40162

بایگانی

چهارشنبه 6 آبان‌ماه سال 1388
شب شعر

 

پنج شنبه ۷آبان ماه ۸۸ خانه خشتی گامبرون برگزار می کند.

جلسه شعر خوانی همراه با نقدوبررسی  

با حضور شاعران و دیگر هنرمندان استان   

ساعت ۶عصر 

عکس:صغری لکزایی فر یادداشتهای قبلی