بازدیدکنندگان : 40162

بایگانی

دوشنبه 27 مهر‌ماه سال 1388
عصرداستان

Woman at the Window by Caspar David Friedrich


جلسه داستان خوانی همراه با نقدوبررسی  

با حضور داستان نویسان و دیگر هنرمندان استان برگزار می شودزمان :چهارشنبه 29مهرماه ساعت 6 عصر

مکان:خانه شهریاران جوان

 

نقاشی:کاسپار دیوید فریدریش
 یادداشتهای قبلی