بازدیدکنندگان : 40162

بایگانی

دوشنبه 27 مهر‌ماه سال 1388
کارگاه عکاسی

دومین جلسه از کارگاه های فتوژورنالیسم

موضوع:عکاسی ورزشی

با حضورعکاسان استان هرمزگان برگزار می شود.


محل برگزاری:خانه شهریاران جوان

زمان:27مهرماه /دوشنبه ساعت18:30عصر


عکس:عبدالحسین رضوانی یادداشتهای قبلی