بازدیدکنندگان : 40162

بایگانی

دوشنبه 19 مرداد‌ماه سال 1388
شعر آزادچهارشنبه ۲۱ مرداد ۸۸ خانه خشتی گامبرون برگزار می کند.

جلسه شعر خوانی همراه با نقدوبررسی  

با حضور شاعران و دیگر هنرمندان استان 

بامعرفی مجموعه شعر(مراگنجیشکم توی چشم بگیر)  

شاعر:محمدذوالفقاری

ساعت18 خانه شهریاران جوان(گلشهر اول رسالت جنوبی)

عکاس این عکس هم نمی شناسم امیدوارم حلال باشد. یادداشتهای قبلی