بازدیدکنندگان : 40162

بایگانی

یکشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1388
گزارش تصویری از جلسه دوم بزرگداشت فردوسی

سعید آرمات در حال خوانش شاهنامه


محمد علی قویدل در حال سخنرانی در مورد قابلیت های نمایشی شاهنامهاین جلسه با تلاش تشکل غیر دولتی خانه خشتی گامبرون در اولین عصر خرداد ۱۳۸۸ در خانه شهریاران جوان برگزار شد. یادداشتهای قبلی