بازدیدکنندگان : 40162

بایگانی

چهارشنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1388
گزارش تصویری از بزرگداشت فردوسی

سعید آرمات در حال خوانش فردوسی


علی رضایی در حال شخصیت پردازی قهرمان های شاهنامه

جلسه اول در تاریخ 25 اردیبهشت 1388 برگزار شد.


 یادداشتهای قبلی