بازدیدکنندگان : 40162

بایگانی

شنبه 24 اسفند‌ماه سال 1387
فروش یک روح سرکش

تشکل مردم نهاد خانه خشتی گامبرون برگزار می کند 

 نمایش نامه_فروش یک روح سرکش_آخرین اثر ابراهیم پشتکوهی نمایش نامه خوانی می شود.این اثر جز ۱۲ نمایش نامه برگزیده چهار فصل تاتر ایران است که اگر نویسنده با مرکز هنرهای نمایشی به توافق برسد در پایتخت به روی صحنه خواهد رفت. در ضمن جلسه گفتگو با نویسنده پس از پایان نمایش نامه خوانی برگزار می شود.علاقمندان می توانند در تاریخ 29 اسفند ساعت 18 در خانه شهریاران جوان (اول رسالت جنوبی )حضور پیدا کنند. یادداشتهای قبلی