بازدیدکنندگان : 40162

بایگانی

دوشنبه 19 اسفند‌ماه سال 1387
به یاد علی تسلیمی

خانه خشتی گامبرون به یاد شاعر عزیز علی تسلیمی با دعوت از شاعران استان شب شعری بزگزار می کند.پنج شنبه مورخ ۲۲اسفند ساعت ۱۷:۳۰مکان اول خیابان رسالت جنوبی خانه شهریاران جوان.  

همین موضوع:۲۰۶ پرتغالی و اتاق ۸۸ یادداشتهای قبلی