بازدیدکنندگان : 40162

بایگانی

چهارشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1387
رونمایی از کتاب جدید موسی بندری

گزارش موسینا از پشت شمشادهاـ نام مجوعه داستان جدید موسی بندری است،که شامل داستانهایی از سال 1350 تا 1383 می باشد.این کتاب توسط انتشارات آوای کلار منتشر شده است.رونمایی از این کتاب عصر 15 بهمن در خانه شهریاران جوان و با حضور هنرمندان برگزار شد،تشکل غیر دولتی خانه خشتی گامبرون افتخار میزبانی این جلسه را داشت. 

در همین باره:خبرگزاری فارس(البته خبرگزاری فارس نوشته است که این کتاب توسط نشر آوای کلاغ منتشر شده است) یادداشتهای قبلی