بازدیدکنندگان : 40162

بایگانی

دوشنبه 9 دی‌ماه سال 1387
تبریک

سرکار خانم معصومه ذاکری دبیر محترم کمیسیون نقاشی؛ تشکل غیر دولتی خانه خشتی گامبرون انتخاب شایسته شما را بعنوان یکی از 33 جوان نمونه و نخبه استان هرمزگان را خدمت شما تبریک عرض میکنیم. یادداشتهای قبلی