بازدیدکنندگان : 40162

بایگانی

شنبه 5 مرداد‌ماه سال 1387
تقدیروقدردانی

 

ریاست سازمان ملی

جوانان خانه خشتی گامبرون ضمن خوش آمدگی به مدیرجدید سازمان ملی جوانان استان هرمزگان جناب آقای ابوالقاسم جراره وباآرزوی موفقیت برای ایشان ورونق پایدار سازمان ملی جوانان استان هرمزگان .برخود لازم میدانیم از تلاش ها وزحمات جناب آقای مهندس مهدی عسکری زاده که به شایستگی کارنامه قابل قبولی ارائه نمودند وتوانستن در جایگاه ملی در توسعه امور جوانا ن استان هرمزگان گام های موثر بردارند  بطوری که با مدیریت ایشان جایگاه سازمان ملی استان هرمزگان از رتبه  بیست هفتم  در بین  سی  استان به رتبه سوم  رسید. وهمچنین تعداد سمن های فعال استان  از  شصت وچهار به صد چهل وهشت رسید.  وبا ارتقا سطح کمی وکیفی سمن ها موجبات باور مندی درجوانان فعال حوزه فرهنگی بخصوص سمن ها ایجاد کردند واین تنها گوشه ی از تلاش های  بی شائبه ایشان در حوزه جوانان استان می باشد.

 ما بدینوسله مراتب تقدیر وقدردانی خود را اعلام می داریم.وایمان داریم گام های که برای رضایت احدیت رونده اند .همچنان ایام سحرگاهان برائت خود را میگیردوبا قلبی آرام راه موفقیت را می‌پیماید.‌ یادداشتهای قبلی